Nowości  

IMAGE Kolonia letnia
poniedziałek, 28 sierpień 2023
W dniach od 21 do 31 lipca miała miejsce kolonia letnia, którą organizowało nasze Stowarzyszenie. Miejsce wypoczynku to  Ponice k/... Czytaj wiecej...
   

Galeria zdjęć  

   

Budujmy Razem  

budynek

   
   

Świetlica profilaktyczno-wychowawcza przy parafii p.w. bł. Karoliny w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych im. bł. Karoliny Kózki w Rzeszowie

zapraszają do udziału

W Świetlicowym Konkursie Plastycznym

„Śladami Błogosławionej Karoliny"

Cele konkursu:
- rozpowszechnianie wiedzy o Bł. Karolinie Kózce, jej postawie, wartościach i ideałach, którym była wierna,
- kształcenie umiejętności wyrażania środkami plastycznymi przemyśleń związanych z życiem bł. Karoliny,
- prezentowanie twórczości dziecięcej,
-rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni,
- doskonalenie zdolności manualnych.


Warunki uczestnictwa:
• W konkursie plastycznym mogą brać udział dzieci w 3 kategoriach wiekowych:
I kategoria – klasy 0-I
II kategoria – klasy II-III
III kategoria – klasy IV-VI
• Uczestnicy wykonują pracę plastyczną dowolną techniką płaską na formacie A3
• Każda praca powinna być opisana w następujący sposób : imię i nazwisko wykonawcy, klasa, adres świetlicy/szkoły, imię i nazwisko opiekuna
• Prace przyjmowane będą w Centrum Duszpasterskim ul. Kościelna 15 A, 35-505 Rzeszów, do 10 listopada 2014r.
• Oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa.
• Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 13 XI. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną umieszczone na stronie: www.bl-karolina.pl oraz www.stowarzyszenie.bl-karolina.pl w dniu 14 listopada 2014r.

   
© Stowarzyszenie 2013